Počítání
nacházíte se v kategorii předškoláci

Zde naleznete pracovní listy pro rozvoj matematických představ.

Pracovní list
Domeček s okny – orientace, procvičení pojmů nahoře/dole, vpravo/vlevo, uprostřed.

Příklad: Do okna dole vlevo nakresli srdíčko.

Stažení a tisk listu

Pracovní list
Pracovní list - rozlišování tvarů, počítání

Dítě má za úkol vybarvit tvary podle instrukcí a poté je spočítat.

Stažení a tisk obrázku

Pracovní list
Pracovní list - dokreslování chabějících částí

Dítě má za úkol dokreslit drakům chybějící části.

Stažení a tisk obrázku

Pracovní list
Pracovní list - porovnávání velikosti

Dítě má za úkol přeškrtnout nejmenší tvar (trojúhelník, kruh, čtverec) a největší tvar dokreslit, podle toho, co mu připomíná.

Stažení a tisk obrázku

Pracovní list
Pracovní list - na procvičení pojmů "před, za, mezi, první, poslední"

Dítě má za úkol vybarvit obrázky které jsou za, před, mezi, první nebo poslední.

Stažení a tisk obrázku

Obrázek
Pracovní list - počítání teček

Pokud dítě správně vybarví všechna políčka, odměnou mu bude obrázek.

Stažení a tisk obrázku

Obrázek
Pracovní list na rozlišování čtverců, obdélníků, trojúhelníků a kruhů.

Pokud dítě správně vybarví všechna políčka, odměnou mu bude obrázek.

Stažení a tisk obrázku

Jaro
Pracovní list na procvičování pojmů malý - velký a vysoký - nízký

Stažení a tisk obrázku

Copyright © 2011 Wercca | Kontakt: zabicky@centrum.cz | Home